ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หมอฟัน ขวัญใจเด็กยุค 5 G

ประกาศปิดรับการลงทะเบียน

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการทันตกรรมเด็ก หมอฟันขวัญใจเด็ก ยุค 5G เป็นจำนวนมาก เต็มจำนวนผู้เข้าร่วมที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วค่ะ ทางสมาคมฯ จึงขออนุญาตประกาศปิดรับลงทะเบียนค่ะ ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณที่เพื่อนสมาชิกและทันตแพทย์ทุกท่าน ให้การต้อนรับเข้าร่วมงานประชุมอย่างอบอุ่น เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติตตามข่าวสารงานประชุมได้ที่เพจ ThAPD for dentist แล้วพบกันในงานค่ะ


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่ 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • bsuthisa@gmail.com