ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ “Pediatric Dentistry 2022 : Reunion”

S__143466509.jpg (320 KB)

S__143466511.jpg (352 KB)

งานประชุมสมาคมทันตกรรมเด็ก กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้วค่า สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Pediatric Dentistry 2022 : Reunion” ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Infinite Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok King Power ค่ะ
 
เป็นเวลากว่า 3 ปี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พวกเราหมอเด็กต้องพบกันในงานประชุมรูปแบบ Online ในปีนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทางสมาคมฯมีความยินดีอย่างยิ่งที่เราจะได้กลับมารียูเนี่ยน พบปะกันในงานประชุมแบบ On-site กับหัวข้ออัพเดทความรู้งานทันตกรรมสำหรับเด็ก จากวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมายเช่นเดิมค่ะ


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • thapdmail@gmail.com